Primăria Municipiului București desfășoară o campanie de comunicare și conștientizare în domeniul calității aerului. Scopul acesteia este creșterea gradului de acces al cetățenilor la informațiile și datele privind calitatea aerului din Municipiul București, precum și la cele privind influența negativă a poluanților asupra sănătății umane. De asemenea dorim și implicarea cetățenilor în activitatea de identificare unor acțiuni concrete care să conducă la îmbunătățirea calității aerului înconjurător.

Un prim pas în desfașurarea campaniei îl reprezintă lansarea site-ului web infoaer.pmb.ro ca parte a eforturilor depuse de PMB pentru a se asigura că cetățenii din București au acces în timp real la datele despre calitatea aerului din oraș. Totodată prin acest site PMB dorește să contribuie la identificarea surselor de poluare, astfel încât să stabilească cele mai eficiente măsuri de reducere a concentrațiilor de poluanți atmosferici și să ajute la analiza impactului acestora asupra sănătății cetățenilor.

Pe această platformă, cetățenii pot consulta datele înregistrate de 44 de senzori de calitate a aerului instalați în apropierea unităților de învățământ și spitalelor din oraș. Acești senzori măsoară concentrația de particule (PM10, PM2,5, PM1) și dioxid de azot (NO2).

Proiectul este susținut de Parteneriatului pentru orașe sănătoase – o inițiativă a Bloomberg Philanthropies, Organizația Mondială a Sănătății și organizația globală de sănătate Vital Strategies.

Listă senzoriDate Autolaborator

Indice general / Indice Specific Domeniu de concentrații pentru particule în suspensie (µg/m3) Calificativ
PM2.5 PM10 NO2
1 0 – 10 0 – 20 0 – 40 Bun
2 10 – 20 20 – 40 40 – 90 Acceptabil
3 20 – 25 40 – 50 90 – 120 Moderat
4 25 – 50 50 – 100 120 – 230 Rău
5 50 – 75 100 – 150 230 – 340 Foarte rău
6 75 - 100 150 - 1200 340 - 1000 Extrem de rău