AUTOLABORATOR PMB

Înapoi la lista cu senzori


Concentrații poluanți locație

PM2.5 μg/m³ NO2 µg/m³
0 11.4
Bun
Bun

Ultima actualizare: 2024-07-23 04:05:05


Locație


Grafic


perioada 2024-07-16 - 2024-07-23


Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, desfășoară anual, cu autolaboratorul din dotare, un program de măsurări indicative ale concentrațiilor poluanților atmosferici, pentru determinarea calității aerului înconjurător.

Poluanții monitorizați sunt: particule în suspensie PM10, PM2,5 și PM1, oxizi de azot (NOx), monoxid și dioxid de azot (NO, NO2), dioxid de sulf (SO2), monoxid și dioxid de carbon (CO, CO2), ozon (O3) și hidrogen sulfurat (H2S).

Măsurările indicative sunt realizate în diferite locații din Municipiul București, selectate, în baza unui program anual sau la solicitarea autorităților din domeniul protecției mediului, în zone de interes public, pentru evaluarea surselor cu posibil impact (trafic rutier, CET-uri, activități industriale, șantiere de construcții, depozite de deșeuri etc).

    Autolaboratorul PMB este dotat cu următoarele echipamente:
  • analizor de particule în suspensie (PM10, PM2,5 şi PM1) pe principiul absorbției de radiații beta.
  • analizor pentru măsurarea concentraţiei oxizilor de azot model AC32 M pe principiul chemiluminiscenţei;
  • analizor pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf model AF22M pe principiul fluorescenţei în UV cu convertor de hidrogen sulfurat integrat CH2S;
  • analizor pentru măsurarea concentraţiei de ozon model O342M pe principiul absorbţiei în UV;
  • analizor pentru măsurarea concentraţiei de monoxid de carbon şi dioxid de carbon model CO12M pe principiul absorbţiei în IR;
  • echipamente de măsură a parametrilor meteo;

Buna funcționare a autolaboratorului PMB și întreținerea periodică necesară menținerii acurateței echipamentelor de măsurare se realizează în baza contractelor de prestări servicii de mentenanță, încheiate la nivelul Direcției de Mediu.

Pe autolaborator este montat un senzor pentru asigurarea calibrării celorlalți senzori din rețeaua PMB. Datele furnizate de acest senzor sunt, de asemenea, afișate pe site.

Valorile concentrațiilor se raportează la valorile de referință prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Pe baza valorilor concentrațiilor determinate, se stabilesc indicii de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului (în același mod în care sunt afișate datele obținute cu ajutorul rețelei de senzori).


Domeniu de concentrații pentru PM10 (µg/m³) Domeniu de concentrații pentru PM2,5 (µg/m³) Indice specific Culoare
0 - 20 0 - 10 1 BUN
20 - 40 10 - 20 2 ACCEPTABIL
40 - 50 20 - 25 3 MODERAT
50 - 100 25 - 50 4 RĂU
100 - 150 50 - 75 5 FOARTE RĂU
150 - 1.200 75 - 800 6 EXTREM DE RĂU

Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie (fracțiile PM10 și PM2,5) se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabel.


Domeniu de concentrații pentru dioxid de sulf (µg/m³) Indice specific Culoare
0 - 100 1 BUN
100 - 200 2 ACCEPTABIL
200 - 350 3 MODERAT
350 - 500 4 RĂU
500 - 750 5 FOARTE RĂU
750 - 1.200 6 EXTREM DE RĂU

Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabel.


Domeniu de concentrații pentru dioxid de azot (µg/m³) Indice specific Culoare
0 - 40 1 BUN
40 - 90 2 ACCEPTABIL
90 - 120 3 MODERAT
120 - 230 4 RĂU
230 - 340 5 FOARTE RĂU
340 - 1.000 6 EXTREM DE RĂU

Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabel.


Domeniu de concentrații pentru ozon (µg/m³) Indice specific Culoare
0 - 50 1 BUN
50 - 100 2 ACCEPTABIL
100 - 130 3 MODERAT
130 - 240 4 RĂU
240 - 380 5 FOARTE RĂU
380 - 800 6 EXTREM DE RĂU

Indicele specific corespunzător ozonului se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabel.