Noutăți Calitate Aer București

Inițierea Planului integrat de calitate a aerului și a Planului de menținere a calității aerului în municipiul București

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 685 din 26 iulie 2023 a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.952 din 14 iulie 2023 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a comunicat Primăriei Municipiului București, prin adresa nr. DGEICPSC /108078/11.08.2023, următoarele încadrări în regimuri de gestionare pentru municipiul Bucureşti:

- regimul de gestionare I pentru indicatorii: dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx,), particule în suspensie (PM10 și PM2,5) şi pentru care este necesară iniţierea Planului integrat de calitate a aerului;

- regimul de gestionare II pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd) şi nichel (Ni) pentru care este necesară iniţierea Planului de menţinere a calităţii aerului.

În conformitate cu prevederile Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 257/15.04.2015, în data de 25.08.2023, s-a desfășurat în format on-line, ședința Comisiei Tehnice pentru elaborarea și monitorizarea planului integrat de calitatea aerului și a planului de menținere a calității aerului în municipiul București. Această întâlnire a avut ca scop inițierea planului integrat de calitate a aerului / de menținere a calității aerului.

Comisia Tehnică a fost constituită prin Dispoziția Primarului General, domnul Nicușor DAN și este formată din reprezentanţi ai compartimentelor/serviciilor /direcţiilor tehnice din PMB, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale din domeniile silvicultură, sănătate, transport, agricultură, ordine publică, statistică și Poliția Română, operatori economici (STB S.A., Compania Municipală Termoenergetică București S.A., Compania Municipală Parking București S.A., S.C. APA NOVA București SA., S.C. Distrigaz Sud Rețele S.A., CNAIR S.A., S.C. METROREX S.A.).


COMUNICAT DE PRESĂ
Primăria Capitalei a instalat o rețea constituită din 44 de senzori pentru monitorizarea calității aerului în cadrul proiectului derulat alături de Vital Strategies în cadrul Parteneriatului pentru orașe sănătoase susținut de Bloomberg Philantropies.

Primăria Capitalei a finalizat, alături de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, instalarea celor 44 de senzori pentru monitorizarea calității aerului, la spitale și unități de învățământ din municipiu.

Scopul instalării acestor senzori este de a identifica mai bine sursele de poluare și de a contribui la obținerea mai multor date despre calitatea aerului înconjurător, astfel încât Primăria Municipiului București să stabilească cele mai eficiente măsuri de reducere a concentrațiilor de poluanți din aer.

Prin intermediul senzorilor se vor măsura concentrațiile de particulele în suspensie (PM10, PM2,5 și PM1) și dioxidul de azot (NO2).

Inițiativa acestui proiect este susținută de Parteneriatului pentru Orașe Sănătoase, o rețea globală de prestigiu alcătuită din 70 de orașe din întreaga lume, ce are drept scop salvarea vieților prin prevenirea bolilor netransmisibile, favorizate de poluarea aerului, precum: cancerul, afecțiunile cardiace și respiratorii.

Datele furnizate în timp real de cei 44 de senzori sunt încărcate pe platforma online dedicată acestui proiect, astfel încât acestea să poată fi consultate de cetățeni pe site-ul Primăriei Capitalei și pe site-ul aerlive.ro.

Cei 44 de senzori au fost montați la exterior, pe fațada clădirilor, după cum urmează:

Sectorul 1
Grădinița nr. 203
Grădinița nr. 43
Școala Gimnaziala nr. 184
Grădinița nr. 283
Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu
Creșa Vrancea
Școala Gimnazială nr. 13
Școala Gimnazială nr. 6 / sediul Dobrogeanu Gherea 74
Școala Gimnazială Geo Bogza
Școala Gimnazială nr. 179
Școala Gimnazială nr. 183
Sectorul 2
Grădinița nr. 147
Colegiul Mihai Viteazul
Școala Gimnazială nr. 32
Școala Gimnazială nr. 145
Școala Gimnazială nr. 27
Sectorul 3
Școala Gimnazială nr. 149
Grădinița nr. 255
Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu
Sectorul 5
Grădinița nr. 205
Grădinița nr. 271
Școala Gimnazială nr. 131
Școala Gimnazială George Călinescu
Sectorul 6
Școala Gimnazială nr. 161
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu
Școala Gimnazială nr. 279
Școala Gimnazială Sfânta Treime
Școala Gimnazială nr. 167
Spitale:
Spitalul Clinic Sf. Maria
Spitalul Carol Davila
Spitalul Dr. Ion Cantacuzino
Spitalul Gomoiu
Spitalul Malaxa
Spitalul Sf. Ștefan
Spitalul Victor Babeș
Spitalul Colțea
Spitalul Panait Sârbu
Spitalul Marie Curie
Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia.

Despre Parteneriatul pentru Orașe Sănătoase:

Parteneriatul pentru Orașe Sănătoase este o rețea globală de prestigiu formată din orașe implicate în salvarea de vieți omenești prin prevenirea bolilor netransmisibile (BNT). Susținut de Bloomberg Philanthropies, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și organizația globală de sănătate Vital Strategies, Parteneriatul recunoaște rolul important pe care administrațiile locale îl au în implementarea măsurilor ce s-au dovedit eficiente în prevenirea bolilor netransmisibile în diferite domenii, între care și cel al calității aerului înconjurător.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, poluarea aerului este a doua cauză majoră a decesului prematur, după fumat, în ceea ce privește bolile netransmisibile (BNT).

Totodată, această inițiativă încurajează orașe din întreaga lume să stabilească politici locale și măsuri concrete de reducere factorilor de risc în ceea ce privește calitatea aerului.

Mai multe informații privind Parteneriatului pentru Orașe Sănătoase și cele 14 măsuri necesare pentru îmbunătățirea calității aerului pot fi accesate la: https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/

Bloomberg
Healthy Cities
Vital Strategies